Welkom bij de site over slootdiertjes

Wateronderzoek in de praktijk, een kijkje in het net.
Dit is een site over de beesten in slootjes en ander (stilstaand) zoet water. De site is bedoeld voor iedereen die meer wil weten van het leven in het zoete binnenwater en zelf ook wel eens op onderzoek uit wil gaan.
Er zijn verschillende onderdelen op de site te onderscheiden.
  • Achtergronden van de natuurkundige en chemische eigenschappen van water. Dit is achtergrondinformatie over de niet levende delen van de natuur.
  • Uitleg over de geschiedenis en verschillende begrippen uit de ecologie.
  • Het waterleven is een afspiegeling van de waterkwaliteit. Het is daarom mogelijk aan de hand van het waterleven de kwaliteit te beoordelen.
  • Om een idee te krijgen van het waterleven zal er enige vorm van onderzoek moeten gebeuren. Hier staat een handreiking.
  • Omdat er veel verschillende organismen zijn te onderscheiden, zijn wat tabellen op de site gezet.

Het niveau van de onderwerpen ligt in het algemeen op dat van de bovenbouw van het middelbaar onderwijs.

Oorspronkelijk is de site opgezet voor de opleiding van IVN-natuurgidsen. Bij een dergeljke opleiding hoort ook een onderdeel over waterkwaliteit en het leven in het water. Aangezien dit onderwerp veelal niet meer dan 2 avonden of dagdelen duurt, is het zaak de informatie zo bondig mogelijk over te brengen en te zorgen dat de cursisten de draad niet kwijtraken. Verder is de achtergrond van de meeste cursisten, zeker op het gebied van de biologie, niet meer dan de basiskennis van de middelbare school. De site bouwt op deze kennis verder, versterkt die basiskennis en de achterliggende theorie over water en ecologie en breidt uit naar onderzoek van de waterkwaliteit. Als u de inhoud van de site gelezen hebt, dan zou u in staat moeten zijn zelf een onderzoek naar de waterkwaliteit met behulp van slootbeestjes uit te voeren.