BISEL
BISEL staat voor: 'Biotic Index at Secondary EducationLevel'

Achtergrond

De bedenker van deze methode is prof. Niels De Pauw, hoogleraar dierkunde en toegepaste ecologie van de universiteit Gent. Onder zijn leiding werd in een Comenius project (een EU-projectgericht op begrip tussen Europese culturen bij schoolgaande kinderen) een methodiek ontwikkeld, waarmeejongeren zelf de biologische kwaliteit van rivierwater kunnen bepalen. Meer informatie hierover vindt u ook op de website van de IVN afdeling Vecht en Plassengebied http://www.ivnvechtplassen.org/bisel/
Doel van BISEL is:
  • Debiotische index internationaal propageren op het niveau van het secundair onderwijs;
  • De Europese dimensie vanmilieuproblemen verduidelijken door internationaal vergelijkbare testen van waterkwaliteit mogelijk te maken met de biotische index.
De methode wordt in Nederland gepropageerd door de IVN-afdeling Vecht en Plassengebied (Utrecht) enschoolsites als BIOdoen. Op deze laatste staat ook een vrij uitvoerige handleiding om zelf met een schoolklas het BISEL-onderzoek uit te voeren.

Uitvoering

Door middel van een schepnet wordt een monster genomen van de aanwezige macrofauna. De gevangen dieren worden met behulp van tabellen en zoekplaten tot op groepsniveau op naam gebracht. Vervolgens wordt met een tabel een getalswaarde bepaald, die de waterkwaliteit aangeeft. De waarde loopt van 10 (zeer goed) tot 1 (zeer slecht). Aangezien het systeem is opgezet voor stromend water, moet de beoordeling in stagnant (stilstaand) water met enige voorzichtigheid worden bekeken.
Een uitvoerige beschrijving van de methode staat op deze site onder het kopje 'onderzoek'.